TASUTA saatmine alates 300€ ostudele – Saatmine 5 tööpäeva jooksul – Vahetused 14 päeva jooksul pärast kohaletoimetamist

Äritingimused

Kauba saadame Slovakkia laost postiga (1.klass). Kättetoimetamine kestab mõned tööpäevad. Tasuda võite krediitkaardiga pärast tellimuse lõpetamist, rahvusvahelise ülekandega Slovakkia arvele või PayPal abil.

 1. Tellimistingimused
  • Käesolevad tellimistingimused (edaspidi „Tingimused“) kehtivad müügilepingutele (edaspidi „Leping“), mis sõlmitakse tellimuse alusel internetis aadressil Kasmiir.ee asuvast eestikeelsest internetipoest kaupa telliva isiku (edaspidi „Teie“) ning Kasmiir.ee (edaspidi „Kasmiir.ee“) vahel.
  • Tellimusi saavad esitada üksnes isikud, kes on vanem kui 18-aastat, kes ei ole eestkoste all, ning kes elavad Eestis.
  • Mistahes toote või teenuse sisaldumine Kasmiir.ee kataloogis teatud ajahetkel ei tähenda ega garanteeri, et tooted või teenused on igal ajal kättesaadavad. Kasmiir.ee jätab endale õiguse mistahes toote pakkumise igal ajal katkestada.
  • Kasmiir.ee-l on õigus Tingimusi ühepoolselt igal ajal muuta. Muudetud Tingimused kehtivad üksnes tellimuste suhtes, mis on esitatud pärast Tingimuste muutmist, kui Lepingus ei ole sätestatud teisiti. Tingimuste käesolev redaktsioon kehtib alates 22.09.2014. a., asendab kõik eelnevad tingimused ja kehtib kuni järgmise redaktsiooni avaldamiseni.
 2. Müüja andmed
  • Müüja on Kasmiir.ee, registrikood Slovakkia äriregistris on nr. 955/2000; asukoht L. Podjavorinskej 34, Nitra, 94901 Slovenska Republika.
  • Kasmiir.ee kontaktandmed on järgmised: e-post info@kasmiir.ee, telefon: +421918471148 (räägime inglise, slovaki ja tšehhi keelt).
 3. Kauba põhiomadused

Kauba põhiomadused on esitatud Kasmiir.ee e-poes.

 1. Lepingu sõlmimine ja jõustumine

4.1. Teie tellimus loetakse pakkumiseks võlaõigusseaduse tähenduses.

4.2. Kasmiir.ee kinnitab interneti teel esitatud tellimuste kättesaamist, kui  olete avaldanud oma e-posti aadressi. Kasmiir.ee kinnitus tellimuse kättesaamise kohta omab üksnes informatiivset tähendust ning ei ole Kasmiir.ee nõustumus tellimusega Lepingu sõlmimise eesmärgil.

4.3. Kasmiir.ee ei pea oma nõustumisest tellimusega Teile eraldi teatama. Kasmiir.ee loetakse tellimusega nõustunuks, kui täidate ja esitate tellimuse. Kasmiir.ee edastab Teile kinnituse Lepingu sõlmimise kohta hiljemalt koos kaubaga. Tellimus lõpeb 10 nädalat pärast selle Kasmiir.ee poolt kättesaamist.

4.4. Tellimust esitades kinnitate, et Teie teo- ja otsusevõime ei ole piiratud ning  omate Eestis püsivat elukohta.

 1. Tellimuse täitmine

Tellimuse täitmise tähtaeg on keskmiselt 3-5 tööpäeva ning paki saadame Slovakkiast 1. klassi postiga. Juhul, kui tellimust ei ole võimalik täita 2 nädala jooksul, teavitab Kasmiir.ee teid sellest e-posti abil. Juhul, kui muudetud tähtaeg Teile ei sobi, võite oma tellimusest taganeda. Juhul, kui tellitud kaupa ei ole võimalik ühe korraga laost saata, saadab Kasmiir.ee teile tellitud kauba  mitme saadetisena.

 1. Kauba hind ja postikulu

6.1. Kaupade koguhind on esitatud Kasmiir.ee e-poes. Kasmiir.ee e-poes toodud kaupade hinnad on eurodes ja sisaldavad Eesti Vabariigi käibemaksu. Kasmiir.ee jätab endale õiguse korrigeerida hindu seoses maksude, valuutakursside või toorainehindade järsu muutusega.

6.2. Allahindlused kehtivad Halensi e-poes nähtuval kindlaksmääratud perioodil ning kuni kauba otsa saamiseni.

 1. Tellimuse eest tasumine

7.1. Kogu Kasmiir.ee  tellitud kauba hinna olete kohustatud tasuma enne saadetise väljasaatmist.

 1. Kauba puudused ja Garantii

8.1. Kasmiir.ee vastutab kõigi müüdud kaupade puuduste eest, mis on olnud kauba üleandmisel ning mis ilmnevad kahe aasta jooksul alates kauba üleandmisest. Juhul, kui kauba puudus ilmneb kuue kuu jooksul kauba üleandmisest, kehtib eeldus, et puudus oli olemas kauba Sulle üleandmise hetkel, kui selline eeldus ei ole vastuolus kauba või puuduse olemusega. Kasmiir.ee ei vastuta kauba puuduse eest, kui kauba puudus tekkis pärast kauba üleandmist Teile, samuti, kui puudus on tingitud valest kasutamisest või tavapärasest kulumisest.

8.2. Kasmiir.ee-ile puudustest peate teatama kahe kuu jooksul alates puuduse avastamisest. Kauba puudustest andke teada esimesel võimalusel  klienditeenindusele e-posti aadressil info@kasmiir.ee või telefoninumbril +421918471148.

8.3. Puuduste esinemisel, mille eest Kasmiir.ee vastutab, on teil õigus nõuda kauba tasuta parandamist või kauba väljavahetamist sama, kuid puudusteta kauba vastu. Kui kaupa ei ole võimalik parandada või välja vahetada, on teil õigus Lepingust taganeda.

8.4. Kaubale kehtib garantii üksnes juhul, kui see on Kasmiir.ee kataloogis selgesõnaliselt sätestatud, kogu selle ulatuses ja tingimustel.

 1. Isikuandmete kogumine ja kasutamine

9.1. Kasmiir.ee kannab hoolt kõigi Teie isikuandmete, sh nime, kontaktandmete, isikukoodi, vanuse, tellitud kauba, teie poolt kasutatud pangakontode numbrite, ja muude teie andmete kohta, mille olete Kasmiir.ee avaldanud või mis on Kasmiir.ee-ile teatavaks saanud Lepingute täitmise käigus, Teiekauba või Kasmiir.ee-i tellimuste kaudu või Kasmiir.ee-konto loomise kaudu.

9.2. Lepingute täitmiseks ja nende täitmise tagamiseks on Kasmiir.ee õigus Teie eelnimetatud isikuandmeid töödelda sõltumata Teie nõusolekust. Eeltoodu hõlmab tellimuste töötlemist kauba väljasaatmiseks, teavituste saatmist kauba olemasolu või kohaletoimetamise üksikasjade kohta, krediidivõimelisuse kontrolli teostamist ning info edastamist.

9.3. Tellimuse tegemisel on Teie poolt avaldatud elektroonilisi kontaktandmeid Kasmiir.ee-il õigus kasutada oma samasuguste kaupade ja teenuste reklaamiks otseturustuse teel seni, kuni olete selle ära keelanud, teatades Kasmiir.ee-ile keelamise soovist e-posti aadressil info@kasmiir.ee

9.4. Kui annate selleks tellimuse esitamisel nõusoleku, töötleb Kasmiir.ee teie isikuandmeid muul eesmärgil ja viisil kui on eeltoodud punktides sätestatud. Nõusoleku alusel isikuandmete töötlemise eesmärgiks on kliendisuhete hoidmine, Kasmiir.ee ning tema sidusettevõtete ja koostööpartnerite  turundustegevuse läbiviimine ning turu-uuringute ja otsereklaam posti, telefoni või muu elektroonilise meedia kaudu.

9.5.  Kasmiir.ee õigused laienevad ka isikutele, kellele ta on loovutanud Lepingust tulenevad nõuded.

9.6.  Teil on igal ajal õigus tagasi võtta oma nõusolek isikuandmete kogumiseks ning kasutamiseks ülaltoodud viisil, teatades vastavast soovist aadressil L. Podjavorinskej 34, Nitra, 94901, Slovenska Republika või e-mailil info@kasmiir.ee

 1. Lõppsätted

10.1. Käesolevatele Tingimustele ning Lepingutele kohaldatakse Eesti õigust.

10.2.  Kui Tingimuste mõni säte on tühistatud, ei mõjuta see ülejäänud osas Tingimuste ega Lepingu kehtivust. Tühistatud säte asendatakse seaduspärase sättega, mis on tühistud sättele õiguslikult ja majanduslikult kõige lähedasem.

10.3. Olles käesolevad Tingimused läbi lugenud, nõustute nende sätetega ning kinnitate selle tellimuse esitamise ja tellitud kauba vastuvõtmisega.